Extensio v/Mogens Yde Knudsen, advokat (H), LL.M. har tiltrådt advokatKODEKS

advokatKODEKS er ophørt, men Extensio vil fortsat overholde det anførte.

Socialt ansvar

Extensio tilbyder gratis indledende rådgivning til parter i konflikt i form af en telefonsamtale eller et formøde med henblik på afklaring af, om mediation er en egnet metode til løsning af konflikten.

Tilsvarende gratis indledende rådgivning gælder for enkeltmandsvirksomheder og start-ups vedrørende immaterialretlige problemstillinger.

Etiske dilemmaer

Extensio

 • er underlagt og vil overholde de til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokatvirksomhed og god advokatskik,
 • optræder som retsmægler og mediator i overensstemmelse med de etiske retningslinjer, som er udstedt af henholdsvis Domstolsstyrelsen og Mediationsinstituttet og af andre institutter, som måtte have stået for udpegningen,
 • vil drøfte etiske dilemmaer, som efter egne overvejelser fortsat måtte give anledning til tvivl, med kompetente advokatkolleger – i anonymiseret form.

Kundefokus

Extensio. tilstræber at være en moderne og omstillingsparat advokatvirksomhed.

Via udbredt brug af observatører til mediationer og retsmæglinger forøger Mogens Yde Knudsen muligheden for at forblive skarp og fokuseret på, at parterne oplever hans konflikthåndtering som en konstruktiv hjælp.

Åbenhed og gennemsigtighed

Extensio

 • ønsker at tilbyde advokatydelser til konkurrencedygtige priser efter at have forenklet administration og arbejdsgange,
 • kræver ikke højere honorar for sit arbejde end, hvad der kan anses for rimeligt, jf. Retsplejelovens § 126, stk. 2,
 • lever op til de advokatetiske regler om oplysningspligt, herunder om pris, og
 • afviser opgaver inden for sagsområder, der enten falder uden for Extensios kompetencer eller kræver en medarbejderstab, som Extensio ikke har.
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed