Immaterialret (IPR)

Immaterialret (patenter, varemærker, design, ophavsret og domænenavne) har været blandt mine specialer i de seneste 20 år.

Jeg yder specialistbistand inden for immaterialretten uden store administrative byrder og omkostninger. Jeg er et alternativ til de større advokatfirmaers specialister på disse områder.

Hvordan kan jeg hjælpe jer i krænkelsessager?

Jeg kan vurdere, hvorvidt andre krænker jeres patenter, varemærker, design, ophavsrettigheder og domænenavne, eller om I selv krænker eller risikerer at krænke andres rettigheder – og jeg kan føre jeres krænkelsessag ved domstolene – under bevissikring, ved midlertidige forbud og i alle retsinstanser.

Gennem 20 år har jeg haft patentrådgivere siddende på nabokontorerne og har derfor inden for alle tekniske områder et stort netværk af specialister, som om nødvendigt vil kunne bidrage med deres tekniske vurderinger.

Hvordan kan jeg hjælpe med den rette IPR-strategi – for jer?

Jeg kan hjælpe jer med at udforme de nødvendige strategier for registrering, monitorering og håndhævelse af jeres immaterielle rettigheder.

Patenter, varemærker, design, ophavsret og domænenavne (immaterialret) har været blandt mine specialer i de seneste 20 år.

Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed