Immaterialret (IPR)

Immaterialret (patenter, varemærker, design, ophavsret og domænenavne) har været blandt mine specialer i mere end 20 år.

Det kan være dyrt at blive involveret i sager om patentkrænkelse, varemærkekrænkelse og produktefterligning / plagiat. Jeg yder specialistbistand inden for immaterialretten uden store administrative byrder og omkostninger. Jeg er et alternativ til de større advokatfirmaers specialister på disse områder.

Hvordan kan jeg hjælpe jer i sager om patentkrænkelse, varemærkekrænkelse og produktefterligning / plagiat?

Jeg kan vurdere, hvorvidt andre krænker jeres patenter, varemærker, design og domænenavne eller gør sig skyldige i produktefterligning /plagiat over for jer, eller om I selv krænker eller risikerer at krænke andres rettigheder.

Jeg kan føre jeres sag om patentkrænkelse, varemærkekrænkelse og produktefterligning / plagiat ved domstolene – under bevissikring, ved midlertidige forbud og i alle retsinstanser.

Gennem 20 år har jeg haft patentrådgivere siddende på nabokontorerne og har derfor inden for alle tekniske områder et stort netværk af specialister, som om nødvendigt vil kunne bidrage med deres tekniske vurderinger i sager om patentkrænkelse.

Hvordan kan jeg hjælpe med den rette IPR-strategi – for jer?

Jeg kan hjælpe jer med at udforme de nødvendige strategier for registrering, monitorering og håndhævelse af jeres immaterielle rettigheder.

En god IPR-strategi kan hjælpe jer i sager om patentkrænkelse, varemærkekrænkelse og produktefterligning / plagiat – og med at undgå at blive involveret i sådanne sager.

Min erfaring:

Jeg har ført sager om patentkrænkelse, varemærkekrænkelse og produktefterligning / plagiat for Sø- og Handelsretten og for Højesteret. Jeg er stået tidligt op og har været med til bevissikring i anledning af patentkrænkelse og med hurtigt, men midlertidigt at få nedlagt forbud mod fortsat patentkrænkelse og varemærkekrænkelse.

Praktisk erfaring baseret på teoretisk fundament:

Ud over at have ført sager om patentkrænkelse er jeg forfatter til kapitlet om patentkrænkelse i Danmark i værket ”Global Patent Litigation – How and Where to Win” (Third Edition, Bloomberg Law). Se nærmere om værket her.

I årene 2007 – 2018 var jeg endvidere forfatter til redegørelsen om dansk ret i online-publikationen om Trademark Cancellations udgivet af International Trademark Association (INTA). Se nærmere om publikationen her.

Enkelte eksempler på sager om patentkrænkelse og varemærkekrænkelse, jeg har været involveret i:

Varemærkekrænkelse i Højesteret: HRD 030414

Patentkrænkelse i Højesteret: HRD 080514

Patentkrænkelse i Sø- og Handelsretten: SHD 260614

Varemærkekrænkelse i Sø- og Handelsretten: SHD 120803

Patenter, varemærker, design, ophavsret og domænenavne (immaterialret) har været blandt mine specialer i de seneste 20 år.

Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed