Extensio betyder udvidelse1

Juridisk afdeling for små og mellemstore virksomheder

Jeg yder professionel advokatassistance til de juridiske udfordringer, som små og mellemstore virksomheder løbende kommer ud for, til en pris, som afspejler den lette administration og omfanget af vores samarbejde. Jeg er en fast og betroet samarbejdspartner for små og mellemstore virksomheder – men ikke for flere, end at jeg kan have en tæt kontakt til hver enkelt virksomhed.

Konflikter skyldes ofte manglende eller uklare aftaler – og forebygges derfor bedst med klare aftaler, mens alt stadig er godt – og med løbende justeringer, hvis og når de bliver nødvendige. Og klare aftaler behøver ikke at være lange aftaler.

Hvordan kan jeg hjælpe jer i konflikter?

Klare aftaler kan minimere antallet af konflikter, men ikke eliminere dem. Konflikter er et livsvilkår, både for mennesker og virksomheder.

Jeg kan hjælpe jeres virksomhed i konflikter – også på de tidlige stadier, hvor konflikter helst skal løses: Ved en kontakt til en offentlig myndighed eller et forsikringsselskab, under en forhandling med den anden part eller via en mediation, hvor der er mulighed for at opnå løsninger, som gør begge parter til vindere.

Og hvis det bliver nødvendigt, at ”ret skal være ret”, kan jeg repræsentere jeres virksomhed i voldgift både på dansk og engelsk og i retten hele vejen til Højesteret.

Hvilke aftaletyper kan jeg bl.a. hjælpe jer med?

Jeg kan hjælpe jeres virksomhed med klare aftaler

 • I ejerkredsen i form af vedtægter, ejeraftaler og forretningsordener
 • I forhold til de ansatte i form af ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter, og om arbejdstageres opfindelser
 • I forhold til kunderne i form af salgskontrakter og salgs- og leveringsbetingelser
 • I forhold til samarbejdspartnere i form af licenskontrakter, forhandler- og agenturkontrakter og konsulentaftaler
 • I forhold til leverandører i form af indkøbsaftaler og indkøbs- og leveringsbetingelser

Konflikter skyldes ofte manglende eller uklare aftaler – og forebygges derfor bedst med klare aftaler, mens alt stadig er godt

Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed