Extensio er en advokatvirksomhed, der er personligt drevet af Mogens Yde Knudsen, Advokat (H), LL.M. under CVR-nr. 39 72 83 38.

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg er undergivet Retsplejelovens regler om god advokatskik og De Advokatetiske Regler.

Jeg er undergivet Advokatnævnet, som har kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokathonorarer.

Advokatnævnet har adresse Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og nærmere oplysninger om Advokatnævnets virksomhed kan ses her:

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Extensio har hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og advokatansvarsforsikringen dækker al min advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Extensio er en advokatvirksomhed, der er personligt drevet af Mogens Yde Knudsen, Advokat (H), LL.M. under CVR-nr. 39 72 83 38.

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg er undergivet Retsplejelovens regler om god advokatskik og De Advokatetiske Regler.

Jeg er undergivet Advokatnævnet, som har kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokathonorarer.

Advokatnævnet har adresse Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og nærmere oplysninger om Advokatnævnets virksomhed kan ses her:

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Extensio har hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og advokatansvarsforsikringen dækker al min advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed