Kurser i immaterialret

Jeg underviser ledelse og medarbejdere på jeres virksomhed i, hvordan I kan beskytte jeres ideer, brand og design, og hvordan I kan håndhæve jeres immaterialrettigheder over for krænkere.

Jeg har undervist i immaterielle rettigheder og deres håndhævelse for Patent- og Varemærkestyrelsen, på diverse større virksomheder og for iværksættere.

Kurser i mægling/mediation

Jeg underviser i, hvorledes konflikter kan løses ved mediation og mægling med praktiske eksempler på metoden.

For Danske Advokater har jeg være med til at uddanne mere end 600 advokater og andre aktører, der har professionel berøring med konflikter, i mediation og har undervist om dette emne på Aarhus Universitet, for forsikringsselskaber, udlejere og offentlige myndigheder.

Kommende kurser: 

I 2021/22 underviser jeg fortsat på Danske Advokaters mediatoruddannelse. I efteråret med fokus på entreprise, i foråret mere generelt. Læs mere her.

Beskyttelse af gode ideer og retshåndhævelse over for patentkrænkelse, produktefterligning / plagiat er temaerne på et kursus, hvor jeg er medunderviser, og som vil blive udbudt i efteråret 2021/foråret 2022.

Konfliktmægling / mediation inden for vidt forskellige områder bliver belyst under en forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i efteråret 2021, som jeg har været med til at tage initiativet til. Læs mere her.

Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed