Erfaring både som advokat og landsdommer

Jeg har haft møderet for Højesteret siden 1996 og har repræsenteret både offentlige myndigheder, danske og udenlandske virksomheder og private parter ved domstolene, herunder i Højesteret. Jeg har været konstitueret som landsdommer ved Vestre Landsret i 1998/99, hvor jeg fik indblik i, hvad der tæller, når sagerne afgøres.

Blandt de højesteretssager, jeg har ført eller har været med til at afgøre i landsretten, kan nævnes:

 • Aarhus Kommune mod EBL Hotel Invest
 • Fredericia Kommune mod KKS Entreprise
 • Malaysia Dairy Industries mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker med Kabushiki Kaisha Yakult Honsha som hovedintervenient – læs mere her

Hvordan kan jeg hjælpe jer i retssager og voldgiftssager?

Jeg fører retssager og voldgiftssager for virksomheder og private parter i tilfælde, hvor det har vist sig umuligt at opnå rimelige aftalte løsninger, eller hvor der er noget principielt på spil. Jeg er tilhænger af korte og klare processkrifter, og navnlig som tidligere konstitueret landsdommer ved jeg, at nødvendige beviser skal kunne føres – og at overflødig bevisførelse skal undgås.

Jeg har gennemført Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse og har været partsudpeget voldgiftsdommer.

Jeg er tilhænger af korte og klare processkrifter

Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed