Konfliktmægling / mediation

Som retsmægler og mediator med knap 20 års erfaring fra flere hundrede konfliktmæglinger og mediationer hjælper jeg mennesker og virksomheder i konflikt med selv at nå frem til løsninger, som om muligt udvider, hvad parterne opnår, fremfor at gøre den ene til vinder og den anden til taber – og dem begge til tabere, hvad angår både kostbar tid og omkostninger.

Jeg hjælper parterne med at lægge deres konflikter bag sig via aftaler, som de selv forhandler og indgår, fremfor via afgørelser, som træffes af udenforstående dommere.

Jeg bliver peget på som konfliktmægler af både virksomheder, private parter, domstolene, Mediationsinstituttet og advokatkolleger.

Virksomheder og organisationer kan også benytte mig som konfliktmægler i konflikter på arbejdspladsen.

Hvordan fungerer konfliktmægling / mediation?

I konfliktmægling / mediation er det parterne selv, der er i førersædet, har taletid og bestemmer, hvilke beslutninger der skal træffes, mens konfliktmægler og eventuelle partsadvokater er parternes professionelle hjælpere.

Konfliktmægler er mødeleder og faciliterer parternes dialog, forståelse af konflikten, konstruktive løsningsforslag, forhandlinger og eventuelle aftale.

Det virker: Det er ikke hver gang, parterne får afsluttet deres indbyrdes konflikt med en aftale, men det sker som altovervejende hovedregel. Og i alle tilfælde får parterne mere indsigt i deres konflikt – og i både den anden part og sig selv.

Se nærmere om min mediatorprofil her
Læs nærmere om ’en dag på mit kontor’

Hvordan kan jeg hjælpe jer til aftalte løsninger på konflikter?

Med min betydelige erfaring som upartisk og neutral mediator kan jeg hjælpe jer med at få afsluttet jeres konflikter ved aftale.

Som erfaren partsadvokat og mediator kan jeg være bisidder for jer i både retsmæglinger og private mediationer.

Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed
Navn
Telefon
E-mail
Emne
 • Vælg emne
 • Juridisk afdeling
 • Immaterialret
 • Mægling/mediation
 • Retssag/voldgift
 • Kursusvirksomhed